dinsdag 28 december 2010

Gevallen ster

Laatst herlas ik enkele gedeelten uit het boek "Rock 'n Roll" van wijlen Boudewijn Büch. Zo kwam ik ook weer het stukje tegen over de zogenaamde strijd die onder jongeren in de jaren zestig heerste over de vraag "Wie zijn beter: Beatles of Stones?" Wie Büch een beetje kent weet zijn antwoord. De Rolling Stones natuurlijk!
Het is misschien een beetje onaardig om iemand die dood is alsnog ongelijk te geven, maar weet dat ik Boudewijn Büch graag mocht als schrijver en als TV-persoonlijkheid. De argumenten die hij aanhaalt om de Beatles neer te sabelen zijn behoorlijk eenzijdig. Hij richt zijn pijlen vooral op Paul McCartney van wie hij vindt dat deze nogal kitscherige nummers produceerde, vooral in zijn Wingsperiode. Ik ben het daar eigenlijk nog mee eens ook. "Mull of Kintyre" is nou niet bepaald een schoolvoorbeeld van genialiteit. Büch haalt echter regelmatig citaten aan van McCartney zelf waarin deze toegeeft dat hij lang niet tevreden is over zijn eigen werk. En hier haalt Büch zijn eigen betoog een beetje mee onderuit. Had McCartney al die jaren nou geroepen dat hij de beste en geniaalste componist aller tijden is, dan had Büch recht van spreken gehad, maar dat is dus niet zo. Büch begaat hier dezelfde fout die hij maakte in één van de legendarische shows van Sonja Barend, waarin hij de gedichten van Toon Hermans de grond in boorde en Goethe als lichtend voorbeeld toonde van hoe het wel moet. Ook hier had Büch geen recht van spreken, immers, Hermans heeft nooit beweerd dat hij geniale gedichten schreef. Hij had het altijd over 'versjes' en was verder de bescheidenheid zelve. Dat hij in zijn eenvoud juist geniaal was werd bij Sonja niet te berde gebracht. Net zo min als Büch dat doet in zijn boek met betrekking tot Paul McCartney. Büch vindt "Yesterday" maar niks, maar ik vind dat dat lied geniaal is in zijn eenvoud. Verder moet Büch toegeven dat "Abbey Road" toch wel een goed album is, al komt dat volgens hem doordat de invloed van McCartney op dit album juist zo klein is. Gezien het aantal composities dat McCartney aan "Abbey Road" heeft bijgedragen klopt dit ook al niet.
Nogmaals, ik wil Boudewijn Büch hier niet een trap na geven. Ik wil alleen aantonen dat hij zeker niet altijd gelijk had en zich wel eens om niets kwaad maakte. Want kwaad worden, dat kon hij, getuige fragmenten die op YouTube zijn terug te vinden. Was hij er nog maar. Dan zou ik via de moderne media met hem in contact kunnen komen om lekker met hem te kunnen discussiëren. Maar helaas. Hij stierf in 2002, nog vóór de opkomst van sociale media als Twitter, Facebook en Hyves. Al weet ik niet zeker of hij eraan meegewerkt zou hebben.

dinsdag 14 december 2010

Leakwidatie

Het is weer goed mis in de wereld van de kinderen. Eerst al dat gedoe over seksueel misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke kerk en nu weer die zaak van de kinderdagverblijven in Amsterdam. En vandaag hoorde ik nog iets over een kinderpornozaak in Drenthe. Natuurlijk is kindermisbruik van alle tijden. Maar net als met andere dingen die al langer bestaan heb je soms zo'n golf van berichten die ineens allemaal over dat ene onderwerp gaan. Het lijkt dan net of er niets anders meer bestaat. Net als de meeste normale mensen vind ik het natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt of is gebeurd. Al die onschuldige kinderzieltjes voor het leven verminkt. Want reken maar dat ze er iets aan over houden. Trauma's die je in je jeugd oploopt kunnen de rest van je leven beheersen. Veel mensen met depressies zijn vroeger misbruikt. Dat belooft wat voor de toekomst! Al die kinderen die later als volwassenen met psychische problemen rondlopen. Men zal de handen vol aan hen krijgen. Ik heb al eens gezeurd dat er straks niemand is die mij verzorgt in het bejaarden- of verzorgingstehuis, maar het wordt nog somberder. Behalve volwassenen die hun hersens hebben weggeblowd of gezopen in hun jonge jaren loopt een groot deel straks rond met een trauma. Er zijn straks al zo weinig jonge volwassenen door het kleinere aantal kinderen dan men tegenwoordig krijgt dan vroeger, maar de volwassenen díe er straks zijn zijn niet in staat de kost te verdienen en zodoende mijn AOW op te brengen. Ik hou mijn hart vast.
Nou, Julian is op borgtocht vrij. Zweden maakt bezwaar tegen zijn vrijlating. Hadden wij anders verwacht? Steun Julian Assange in zijn strijd tegen het kwaad en teken de petitie.
Voorkom dat Julian straks wordt geLeakwideerd!


dinsdag 7 december 2010

They got him!

Helaas, ze hebben 'm! Julian bedoel ik. Heeft zichzelf aangegeven. Wijs besluit? Misschien wel. Je kunt moeilijk je hele leven op de vlucht blijven. Velen zeggen dat het geen toeval is dat, nu onlangs die telegrammen van ambassades zijn gelekt, de Zweedse aanklacht inzake vermeende verkrachting ineens internationaal is uitgevaardigd. Ze willen Julian zoals we al dachten pakken op een valse aanklacht. Hij wordt erin geluisd! De wereld is nog smeriger dan zijn uitgelekte berichten aantonen. In het geval van Zweden zou je kunnen spreken van "Sveriger". Beetje vergezocht misschien, maar goed.
Hoe dan ook. Julian schijnt een soort internetbom achter de hand te hebben. Er wordt van alles gelekt als hij niet vrij komt of zo. Slim bekeken. De boel begint aardig te escaleren. Dat worden spannende tijden.

zaterdag 4 december 2010

De wereld is gek/lek*

Lezers, ik heb mij bekeerd. Bekeerd tot de l'Église Julian Assange. Lang leve Wikileaks! Overal ter wereld is men naarstig op zoek naar de sekteleider van deze nieuwe kerk. Laudate Assange! Looft de Grote Julian. Zijn initialen vormen niet voor niets een volmondig "JA". Zijn berichten lekken de wereld over. Zijn volgelingen smullen ervan, zijn tegenstanders gruwen ervan en willen zijn bloed zien. Interpol, CIA, MI6, de KGB, wereldleiders en regeringen, allen willen zij J.A. aan het kruis nagelen. En waarom? Omdat hij de wereld toont hoe corrupt en verdorven zij in elkaar zit. Omdat hij zonder geldelijk gewin de waarheid naar buiten brengt. De waarheid over politici en ander addergebroed. En dat mag niet. Dus beschuldigt men hem maar van verkrachting. Men wil hem pakken op een 'feit' waarop je gemakkelijk kunt worden veroordeeld. Het zogenaamde feit is niet bewezen, maar wel duidelijk strafbaar. Anders komt men weer op het twistpunt van de vrijheid van meningsuiting. Het ongrijpbare en rekbare begrip waar elke slimmerik zich uit lult. Denkt u maar aan W.F. Hermans die in de jaren vijftig van de vorige eeuw terecht stond vanwege vermeende belediging van katholieken in zijn boek "Ik heb altijd gelijk". Hermans verweerde zich door te stellen dat niet hij, maar slechts een persoon in zijn roman zich laatdunkend over katholieken had uitgelaten. Hij werd vrijgesproken. Ook J.A. zal zich als hij zich überhaupt zou kúnnen verdedigen beroepen op het feit dat niet hij, maar het internet zaken lekt die velen niet graag gelekt willen zien. Hij doet het immers niet alleen. Hij is slechts de oprichter van de site Wikileaks. De rest gaat vanzelf. Het internet heeft geen manager of directeur. Het internet is niet één persoon, het is (van) iedereen. Daarom willen ze hem beschuldigen van iets grijpbaars als verkrachting. En voor 'bewijs' wordt gezorgd, let op mijn woorden. Net als destijds J.C. werd gepakt, niet omdat hij iets had misdaan, maar omdat men zijn invloed eng en gevaarlijk vond. Bewijs was in die tijd niet nodig. Alleen de wil van het volk dat hem gekruisigd wilde zien.
J.A. is vooralsnog onvindbaar, totdat een Judas zich meldt bij één van de genoemde organisaties die hem zoeken. Geld opent monden die anders gesloten blijven.
Grote Julian, zorg dat men je niet vindt, want ze zien je graag hangen op de berg die hun Newspeak heeft opgeworpen.

* doorhalen wat niet van toepassing is