vrijdag 30 april 2010

Deze man is op dezelfde dag geboren als ik

Dit gebeurde op mijn geboortedag

Radiopiraat op de Noordzee

Op 15 mei 1960 start de zeezender Radio Veronica (1960-1974) officieel met uitzendingen.

De radio-uitzendingen op de 192 meterband vonden plaats vanaf het tot zendschip omgebouwde lichtschip Borkum Riff dat, om de Ne- derlandse mediawetgeving te omzeilen, buiten de territoriale wateren ter hoogte van Scheveningen voor anker lag. In 1964 werd de Borkum Riff vervangen door het zendschip Norderney. Radiopiraat Veronica werd in de jaren zestig een razend populaire radiozender die het gat opvulde dat de officiële zenders Hilversum 1 en 2 lieten liggen door zich met popmuziek op jongeren te richten. De illegale zeezender was een doorn in het oog van de Nederlandse politiek die pas in 1974 instaat was om de zender het zwijgen op te leggen door de ratificatie van het internationale Verdrag van Straatsburg die uitzendingen of medewerking aan radio- en/of tv-uitzendingen vanaf internationale wateren verbood. Vanaf 1975 trad Veronica onder de naam Veronica Omroep Organisatie (VOO) toe tot het Nederlandse omroepbestel.

En dit:

D.H.C. (Delfia Hollandia combinatie) is opgericht op 17 maart 1910, onder het bestuur van M.B. Osendarp (voorzitter), B. Levy
(secretaris/penningmeester) en de leden J.J. Flippo. L. Meyer en H. Choufour. Men krijgt de beschikking over een terrein naast de voormalige kogelgieterij aan de Buitenwatersloot. In 1910 werd gestart met vier elftallen in competitie verband. In 1916 werd verhuist naar het nieuwe terrein aan de Laan van Vollering. In 1922 werd voor het eerst een trainer aangesteld, het was de Engelsman Gus Smith. In 1925 was DHC succesvol in de strijd om de Zilveren Bal. In 1931 kende D.H.C. zijn eerste international. Het was de D.H.C. speler Joop van Nellen die debuteerde in de wedstrijd tegen Frankrijk. In het seizoen 1932 speelde D.H.C. in de hoogste afdeling van het Nederlandse voetbal. In 1939 is een noodcompetitie gespeeld, daar veel D.H.C. spelers onder de wapenen werden geroepen. In 1950 speelt D.H.C. voor de eerste maal in haar geschiedenis in de halve finale van de KNVB beker. In 1955 is overgegaan tot het betaalde voetbal. Op 15 mei 1960 werd voor het eerst in het nieuwe stadion aan de Brasserskade gespeeld. Op 19 mei 1967 werd in het Rijswijkse 'Hoornwyck' de fusie bekrachtigd tussen Xerxes en DHC'66.

(Rijk aan vitaminen: "Dat laatste gebeurde zelfs in de plaats waar ik die dag geboren werd, nl. Delft; Trouwens, Scheveningen was ook niet ver weg!")

donderdag 22 april 2010

Deze flauwekul doet de aarde schudden

'Aardbevingen door schaars geklede vrouwen'

Uitgegeven:20 april 2010 08:19
Laatst gewijzigd:20 april 2010 08:32

AMSTERDAM - Vrouwen die weinig verhullende kleding dragen en zich promiscue gedragen veroorzaken aardbevingen. Dat heeft de Iraanse geestelijke hojatoleslam Kazem Sedighi maandag gezegd.

Het grondgebied van Iran is zeer aardbevinggevoelig.

Onlangs waarschuwde president Mahmoud Ahmadinejad dat de hoofstad Teheran in de nabije toekomst mogelijk getroffen kan worden door een aardbeving en dat veel van zijn twaalf miljoen inwoners zouden moeten verkassen.


"Veel vrouwen die zich niet zedig kleden (...) brengen jonge mannen het hoofd op hol, zij corrumperen hun kuisheid en verspreiden overspeligheid in de maatschappij, wat (derhalve) het aantal aardbevingen doet toenemen", zei Sedighi.

Kruin tot teen

Vrouwen in de islamitische republiek moeten zich van kruin tot teen verhullen, maar velen, met name jongere vrouwen, negeren de regels en dragen strakke jassen en hoofddoeken die zij wat meer achter op hun hoofd dragen, zodat hun haar deels te zien is.

"Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we onder het puin bedolven raken?" vroeg Sedighi vrijdag in een preek. "Er is geen andere oplossing dan onze toevlucht te zoeken in ons geloof en ons leven aan te passen aan de islamitische morele codes.""

(Bron: Nu.nl)

Commentaar Rijk aan vitaminen: "Jongens, doe ff normaal! Gewoon tektonische bewegingen van aardplaten. Ach, als die verschuivingen doorgaan lost dit probleem zich vanzelf op. Alleen jammer van alle onschuldige mensen die daarbij ook omkomen.

woensdag 14 april 2010

Deze wil ik u niet onthouden

Citaat

De een gelooft in Wodan die de bliksem maakt, of in de goden op de Olympus, een ander in een God die zijn zoon heeft laten vermoorden, en weer anderen in heilige olifanten. Verder hebben de meeste volkeren een rotsvast geloof in de juistheid van hun geloof, en ze menen dat daar ook een overvloed van argumenten voor is. Maar die overvloed is nooit zo groot dat ze een ander volk kunnen overtuigen, want op grote schaal bekeren gebeurt alleen als het ene volk het andere onderwerpt. Het meest opvallend is het verband tussen geloof en geweld. Het verschil tussen het rationeel zoeken naar een praktische oplossing en het grijpen naar wapens, dat verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het heilig vuur van het eigen religieus gelijk. De godsdienst maakt mensen bereid om te sterven voor hun partij. De kwestie Jeruzalem was al lang opgelost als het ging over een kilometer grond, maar het gaat om heilige grond! Jongemannen zouden wel uitkijken voordat ze zichzelf opbliezen bij een zelfmoordmissie, maar hen wacht de eeuwige hemel! Noord-Ieren hebben geen groter probleem met elkaar dan Friezen met Groningers, maar het geloof houdt hun haat vlammend.

Ronald Plasterk

vrijdag 9 april 2010

De doofpot

Paus zette priester niet uit ambt

Uitgegeven:9 april 2010 21:51
Laatst gewijzigd:9 april 2010 23:15

AMSTERDAM - Als kardinaal Joseph Ratzinger weigerde de huidige paus een Californische priester uit het ambt te zetten die kinderen misbruikte. Dat blijkt uit kerkdocumenten.

Uit correspondentie uit 1985 waar persbureau AP de hand op wist te leggen, blijk dat Ratzinger bezorgd was over het effect dat het ontslag van de priester kon hebben op 'het heil van de universele kerk'.

Het Vaticaan heeft altijd benadrukt dat Ratzinger, nu paus Benedictus XVI, geen rol speelde in het tegenhouden van het uit het ambt zetten van pedofiele priesters terwijl hij hoofd was van het Congregatie voor de Geloofsleer. Voor het Vaticaan lijkt dit een van de grootste tegenslagen tot nog toe te zijn.


(Bron: Nu.nl)

Commentaar Rijk aan vitaminen: "Grrrr"

dinsdag 6 april 2010

Waarom ik het geloof ongeloofwaardig vind

Als u mijn blog door de jaren heen heeft gevolgd, dan moet u bemerkt hebben dat er in mijn overtuiging t.a.v. het al of niet bestaan van God een verschuiving heeft plaatsgevonden van agnost naar atheïst. Eigenlijk een beweging terug naar vroeger, toen ik, mede door mijn linkse opvoeding in een PvdA/VARA-gezin, overtuigd atheïst was. Door twee huwelijken met gelovige vrouwen ben ik in de loop der jaren wat genuanceerder gaan denken over God, religie en kerk. Echter, door dingen die ik zie gebeuren in de wereld en zaken die ik meemaak in eigen kring ben ik zoals gezegd weer een beetje terug bij af. Ik zal u in dit artikel proberen duidelijk te maken waarom ik toen en nu het bestaan van een god of een hiernamaals met alle poespas eromheen zo ongelooflijk ongeloofwaardig vond en vind.

1. Voor mijn geboorte was er niets. Er is dus geen hiervoormaals. Waarom zou er na dit leven dan wel een hiernamaals moeten zijn?
2. Ook tijdens slaap of bewusteloosheid is er niets (behalve als we dromen). Dus zijn we elke avond een beetje dood. We weten dus wel degelijk wat het is om er niet te zijn.
3. In vroeger tijden, dus ook in de tijd dat de Bijbel werd geschreven, stond de wetenschap nog in de kinderschoenen. Men hing onverklaarbare zaken op aan een god of meerdere goden. Veel zaken zijn nu wel te verklaren.
4. Het toeschrijven aan een god heeft sowieso weinig zin, aangezien het niets verklaart. Waar komt die god of waar komen die goden dan weer vandaan? Ja, zeggen de gelovigen , die heeft of hebben altijd bestaan. Lekker makkelijk. Nee, de oermaterie die uit elkaar is geknald heeft altijd bestaan!
5. Er zijn veel mensen die niet bidden en toch voorspoed kennen en er zijn mensen die zich wezenloos bidden en hun hele leven niets hebben of in oorlog leven. Kortom, het leven overkomt je, of je nou bidt of niet.
6. Trouwens, waarom altijd dat bidden? Waarom moet God altijd om een gunst gevraagd worden? Hij heeft volgens gelovigen toch een plan? God laat zich toch niet van zijn eigen wil afbrengen?

Dit zijn de voornaamste argumenten om aan het bestaan van welke god dan ook ernstig te twijfelen. Tel daar bij op alle ongein die de afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden uit naam van God en kerk en ik hoef u niet te vertellen dat in mijn optiek de wereld beter af is zonder religie. Ik weet zelf ook wel dat stelen en moorden niet goed is. Daar heb ik de Tien Geboden niet voor nodig. Je kunt goed voor elkaar zijn zonder kerkelijke houding. Het vervelendste van alles vind ik dat gelovigen alles mogen zeggen wat ze willen. De anderen hebben dat te respecteren. Maar als een atheïst onomwonden zijn mening geeft gaat de gelovige òf meteen in het verweer of men gaat roepen dat je godslasterlijk bent. Dat artikel moet dus sowieso uit de Grondwet. Daarnaast willen gelovigen graag dat je net zo denkt als zij, hoewel ze het onderling ook verre van eens zijn met elkaar, zelfs binnen één religie. En tot slot willen gelovigen vaak christelijke normen en waarden tot wet verheffen. In islamitische landen zijn de hele maatschappij en politiek er van doordrongen, in extreme gevallen zelfs in de vorm van de Sharia (islamitische wet), in landen als Nederland blijft het beperkt tot het opleggen van de zondagsrust door winkelopeningen op zondag te verbieden.
Waarom wordt er altijd en eeuwig geroepen dat je respect moet tonen voor de gelovige medemens? Hoezo moet ik respect hebben voor die in mijn ogen prehistorische waanideeën? Is de aarde plat? Draait de zon om de aarde? Nee toch zeker! Steeds meer zaken uit de Bijbel worden onwaarschijnlijker naarmate de tijd en de wetenschap vorderen. Het is dus inderdaad een kwestie van tijd voordat je alles in het Boek symbolisch kunt opvatten. M.a.w., atheïsten zijn hun tijd vooruit!
Blijft de vraag: "Waarom blijven veel mensen geloven?" Simpel antwoord: angst. De angst voor het niets. Het niets van de Dood en het niets van de zinloosheid van ons bestaan. Ik als ongelovige heb in heel mijn leven nog geen seconde wakker gelegen van de zinloosheid van het leven. Wat interesseert mij het nou wat voor doel we hebben? Leef je leven en wees goed voor een ander. Dat is alles. Als je zo denkt kun je ook goed relativeren. "Over honderd jaar heb ik een zandwinkeltje". Het klinkt paradoxaal, maar het feit dat er een eind komt aan mijn aardse problemen steunt mij in het heden. En daardoor heb ik ondanks mijn beslommeringen toch plezier in mijn leven en ben ik over het algemeen vrolijk en optimistisch. En dat zonder God!

Met zorg geschreven

Om even aan te sluiten op mijn voorgaande artikel. Op de door mij veelgelezen en -geprezen site http://www.godvoordommen.nl/2010/04/06/zorgbrief-seksueel-misbruik-sorry-maar-wij-blijven-katholiek/ stond een artikel waarin werd gewezen op het feit dat er nu een zogenaamde 'zorgbrief' op het internet rondgaat die katholieken kunnen ondertekenen om aan te geven dat men katholiek blijft. Dit uiteraard naar aanleiding van de reeds genoemde seksuele vergrijpen in katholieke instellingen. Stel je voor dat ze met terugwerkende kracht voor alle misdaden begaan door de Katholieke Kerk door de eeuwen heen een zorgbrief zouden plaatsen, dan zijn ze nog wel even bezig! En dan met droge ogen katholiek blijven!

zaterdag 3 april 2010

De wereld staat in brand

In plaats van met een mea culpa komen de in het nauw gedreven jurkendragers met onzinnige uitspraken als "Wir haben es nicht gewusst" (kardinaal Simonis) en "De hetze op de Katholieke Kerk lijkt op antisemitisme" (prediker Raniero Cantalamessa). Over het eerste is al meer dan genoeg gezegd en geschreven en wat het tweede betreft: als er iets onoirbaars gebeurt door een jood of een moslim (denk aan de moord op Theo van Gogh) dan staan synagogen en moskeeën in brand. Maar ik heb nog geen katholieke kerk of instelling zien fikken. Er is nog geen katholiek over de kling gejaagd. Nee, dat soort uitspraken kunnen de jurkendragers ongestraft uiten. Dus ook wat dat betreft gaat de vergelijking met antisemitisme volkomen mank. Goed, men zegt in groten getale de Kerk vaarwel en zegt het lidmaatschap op, maar er zijn nog geen slachtoffers gevallen. Nou hoeft dat van mij ook niet, maar opvallend is het wel.