dinsdag 25 mei 2010

Carnaval der ijdelheden

Zo, al anderhalve week 50 en niks meer geschreven. Is er dan niets gebeurd? Oh jawel. Er zijn weer wat vliegtuigen neergestort, helaas voor de media zonder Nederlanders, er hebben een aantal politici gekakeld, de politiek als kippenren, en ik heb mijn verjaardag op een uitermate zonnige Eerste Pinksterdag nog eens dunnetjes overgedaan. Drank, vrouwen, harde muziek....Nee, een zeer bescheiden 50+feest. Met vrienden van jáááren en familie van ver weg. Maar, heel gezellig.
Wat politiek Den Haag betreft, moet ik daar nog woorden aan vuil maken? Zou mijn mening er nog iets toe doen? Ik heb al eens eerder op dit weblog geroepen dat we gewoon een stelletje economen moet laten uitrekenen wat er nodig is voor dit land en om alleen de gevoelige punten, de zogenaamde struikelblokken, over te laten aan een select clubje politici. Na het debat van afgelopen zondag moeten dat wat mij betreft mensen zijn die elkaar laten uitpraten en die bereid zijn met elkaar te regeren i.p.v. allemaal hun eigen gelijk te willen halen en premier te willen worden.

zaterdag 15 mei 2010

Abraham

Ja hoor, deze jongen heeft het gehaald. 50 jaar ! Kwestie van blijven ademhalen. U wist door mij al dat De Wereld Draait Door-dichter Nico Dijkshoorn eveneens op 15 mei 1960 geboren is en dat op deze bewuste dag de eerste uitzending van Radio Veronica plaatsvond vanaf de Noordzee. Wat u misschien niet wist is dat exact honderd jaar eerder de beroemde roman "Max Havelaar" van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) verscheen. Op 15 mei 1860 dus. Max viert vandaag zijn 150ste verjaardag. Gefeliciteerd !

donderdag 13 mei 2010

"Wie een ezel van zichzelf maakt, moet niet kwaad zijn als mensen op zijn rug klimmen." (*)

Naast dit blog houd ik mij ook bezig met Hyves, Facebook en Twitter. Op Twitter volg ik mensen uit de politiek, uit de literatuur, uit atheïstische en uit religieuze hoek. Uit die laatste categorie volg ik onder anderen Arjen Baan en John Kamphuis (inmiddels vertrokken), beide behorend tot de Stichting HeartCry. Klik op de links om te weten waar de stichting voor staat. Laat ik het er op houden dat het allemaal nogal dogmatisch is. Van de week las ik een tweet van Arjen die luidde: “Afgelopen zaterdag goed gesprek gehad met de 76-jarige Henk Binnendijk. Een gezegende boodschap over: "Hoe hou ik m'n oog gericht op Jezus?"”. Voor wie Henk Binnendijk niet kent, klik maar op zijn naam en je weet het. Het blijft mij als nuchtere realist verbazen hoe mensen anno 2010 kunnen blijven geloven in de mens als een zondig wezen dat in “genadetijd” de Heer mag ontmoeten, zodat hij eeuwig zal leven … of zoiets. Volgens mij heeft de wetenschap het geloof allang ingehaald, maar weet een aantal mensen dat nog niet of willen ze het niet weten. En ik kan artikelen plaatsen op deze site wat ik wil, maar of het helpt? De mensen die zo dogmatisch denken en geloven lezen òf deze site niet, òf ze slaan er geen acht op en gaan gewoon door met hun bangmakerij en het opdringen van schuldgevoelens door elk mens als zondaar per se te bestempelen. Het riekt sterk naar bangmakerij: zonde, hemel of hel, vagevuur. Zou het misschien met macht te maken kunnen hebben? De macht van mannen over vrouwen (zie mijn artikel over de SGP). Of de macht van dominee en pastoor over hun gemeente of parochie? Of de macht van De Kerk in het algemeen, waardoor seksueel misbruik zoals dat binnen de Katholieke Kerk plaatsvindt of heeft gevonden mogelijk is gemaakt?
Religie is voor veel mensen die ik ken moeilijk op te geven, omdat ze er nu eenmaal zo aan gewend zijn. Ze weten niet beter en durven hun veilige omgeving, familie, vrienden- en kennissenkring niet op te geven, bang als ze zijn om uitgestoten of uitgesloten te worden en alles kwijt te raken. En hun geloof is een soort verslaving. Het is voor hen als met roken. Als je daaraan verslaafd bent heb je een sigaret nodig om tot jezelf te komen. Als je aan God verslaafd bent heb je Hem nodig om te kunnen functioneren. Toch zijn er mensen die stoppen met roken, net zoals er mensen zijn die stoppen met geloven. Er is dus nog hoop, maar ik denk dat het niet aan mij is om hen te overtuigen van mijn gelijk. Ten eerste ben ik dan even erg als de evangelisten en de zendelingen die hun geloof proberen op te dringen aan anderen en ten tweede zullen zij er zelf door schade en schande achter moeten komen dat zij zichzelf en anderen voor de gek houden. Dit lijkt in tegenspraak met wat ik eerder schreef, namelijk dat men indoctrinatie vanaf de kindertijd zou moeten verbieden. Maar waar houdt het dan op? Ook in niet religieuze kringen worden kinderen wellicht voor het karretje van de ouders gespannen. Denk bijvoorbeeld aan politieke voorkeur. PvdA-ouders vinden het vast wel prettig wanneer hun kind op 18-jarige leeftijd ook PvdA, of in ieder geval links stemt.
Ik zou willen eindigen met een citaat van de Engelse priester, historicus en schrijver (*) Thomas Fuller, die leefde van 1608 tot 1661:
"Wie een ezel van zichzelf maakt, moet niet kwaad zijn als mensen op zijn rug klimmen."

P.S. De broer van Arjen Baan, Peter Baan, volg ik ook op Twitter (inmiddels opgeheven). Deze twitterde vandaag: “Niet godsdienst maar atheisme leidt tot geweld... Denk alleen maar aan de miljoenen tijdens nazisme (20 miljoen), communisme (215 miljoen).” De goede man is voor het gemak even vergeten dat de aartsvader van de Reformatie (waar Baans geloof op is gebaseerd), Maarten Luther, een grote antisemiet was en daarmee wellicht mede de inspirator was voor één van de grootste tragedies uit de geschiedenis.

P.S. 2 John Kamphuis is dus weg bij HeartCry en Peter Baan twittert niet meer. Gaat het wel goed met onze boys?

dinsdag 11 mei 2010

Onrecht !

Een goede vriend van mijn vrouw en mij heeft al jaren geen omgang meer met zijn kinderen. Zijn vrouw is er in 2003 vandoor gegaan met een andere man en heeft hun twee kinderen zover gekregen dat ze onze vriend, hun vader, niet meer willen zien. Hier volgt zijn relaas, zoals hij dat in een brief aan De Tweede Kamer (kun je nagaan hoe wanhopig hij is geworden) heeft verwoord:


“Ik ben een vader die al ruim 6 jaar vecht voor een omgang met zijn kinderen.
Ik zal in het kort mijn situatie uit leggen.

In 2003 is mijn vrouw met onze kinderen bij haar nieuwe vriend ingetrokken. Ik heb de kinderen nog 2 weekenden gehad en daarna begon de ellende.
Ik werd beschuldigd van mishandeling en misbruik van mijn kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft in opdracht van de rechter een onderzoek gedaan en uit niets is gebleken waarom vader geen omgangsregeling zou kunnen krijgen. In het onderzoeksrapport van de Raad voor de Kinderbescherming staan duidelijke aanwijzingen dat moeder en haar medestanders, ondanks dat de kinderen gevoelens voor vader tonen, er alles aan doen om vader definitief uit het leven van de kinderen te verbannen. Ik ben ook verhoord door de politie en de officier van justitie heeft alles geseponeerd. De rechter heeft tot 3x toe nu uitspraak gedaan over een omgangsregeling maar daar is nooit wat van gekomen. Er is moeder en/of vriend veel aan gelegen dat er geen omgang komt.
Afspraken worden verzet en kinderen negatief beïnvloed over vader, met als gevolg dat de kinderen bang en angstig voor vader zijn geworden, niet meer durfden en uiteindelijk niet meer wilden.

Meerdere hulpverleners (gezinsvoogden en gedragsdeskundigen) van Jeugdzorg zien dat de kinderen negatief beïnvloed worden, maar niemand die actie onderneemt.
Als vader sta je machteloos en keer op keer moet je achter instanties aan, zoals Jeugdzorg, om informatie in te winnen.
Deze hele situatie is emotioneel erg ingrijpend; ik was een positieve, vrolijke man, maar nu zie ik veel dingen negatief, zie het vaak niet zitten, ben somber, slaap slecht, maar probeer toch elke keer weer het beste ervan te maken. Ik kan mij goed voorstellen dat vaders met dit soort relatieproblemen zich soms buiten de wet begeven. Echter ben ik van mening dat je daar niets mee bereikt. Gelukkig heb ik vele provocaties van moeder en haar medestanders doorstaan en mijn gezond verstand gebruikt.

Ik wil dat moeders en hun medestanders, die er alles aan doen om vaders bij hun kinderen vandaan te houden, stevig aangepakt worden. Elke hulpverlener hoor je zeggen dat het voor de ontwikkeling van een kind belangrijk is, dat hij/zij contact heeft met de biologische vader.

Steeds meer vaders zijn de dupe van de gemene manier van handelen van moeder, als het om een omgang gaat van de kinderen met hun vader. De kinderen krijgen hun vader niet meer te zien.
In de Tweede Kamer is dit probleem bekend! Dit kan zo niet langer.

Het is tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen en ik spreek de wens uit dat de Tweede Kamerleden hun verantwoording nemen om deze onrechtvaardigheid te beëindigen.

Ik hoop een reactie terug te ontvangen.

Met vriendelijke groet,


……………………….”En zo eindigt zijn droevige verhaal. Het is een onrechtvaardig lot dat helaas maar al te veel mannen ten deel valt. Deze brief heeft hij drie weken geleden verstuurd en tot op heden heeft hij nog geen reactie ontvangen. Wie kan deze man helpen en wie of welke instantie doet hier iets aan? Hoe is het toch mogelijk dat zoiets kan in het 'beschaafde' Nederland. Help !!!

vrijdag 7 mei 2010

De SGP en de vrouwen

Vandaag was er op Radio 1 weer eens aandacht voor het vrouwenstandpunt van de SGP. ’s Ochtends werd Bart Jan Spruyt, voorzitter van de conservatieve Edmund Burke-stichting, geïnterviewd. Hij is tegen het vrouwenstandpunt van de SGP, maar heeft toch getekend op de site “Zij maakt het verschil”, de site die opkomt voor het SGP-standpunt. Hij vindt dat vrijheid in de keuzes die we maken, ook die vanuit religieus perspectief, moeten prevaleren boven het gelijkheidsbeginsel, artikel 1 van de Grondwet. Hetzelfde artikel waarop De Hoge Raad zich enkele weken geleden beriep om korte metten te maken met het SGP-ideaal.
’s Middags was er op dezelfde zender een gesprek met Kees van der Staaij, de nog verse leider van de SGP. Hij betoogde o.a. dat seksueel misbruik van kinderen niet voorbehouden is aan personen binnen de Katholieke Kerk, maar ook daarbuiten. Misbruik gebeurt door mensen in het algemeen, vooral in situaties waarin kinderen in een afhankelijke relatie staan tot volwassenen. Dus in de kerk, maar ook op de sportschool of in het zwembad (met een knipoog uiteraard naar de Bossche zwemleraar Benno L.). Maar dat het binnen de kerk plaatsvindt vindt hij extra erg. Die mensen zouden gezien hun christelijke normen toch wel beter moeten weten. Ik zou zeggen: als je leest wat er in het boek der christenen, De Bijbel allemaal beschreven wordt, dan zou ik mijn kind niet toevertrouwen aan een persoon die deze normen voorstaat.
Maar dit terzijde. Het vrouwenstandpunt kwam in het gesprek met Van der Staaij zowaar niet ter sprake. Maar het zal u niet verwonderen als de heer Van der Staaij als SGP-leider dit standpunt binnen zijn partij niet zal tegenspreken. Wel kwamen zaken als hypotheekrente-aftrek en het christen-stokpaardje de zondagsrust ter sprake (alsof God rust wordt gegund op “Zijn” rustdag; die mensen gaan tweemaal op deze dag naar de kerk om Hem lastig te vallen met hun sores.)
Om even terug te komen op het vrouwenstandpunt. De SGP klopt zich op de borst met de stelling dat de vrouwen binnen deze partij zelf genoegen nemen met hun positie. Zij voelen zich absoluut niet achtergesteld. Wat ik echter mis binnen de hele discussie is datgene wat het belangrijkste argument zou moeten zijn tégen het vermaledijde vrouwenstandpunt. En dat is dat de vrouwen uit het SGP-milieu, zeg maar het zwartekousenmilieu, van kinds af aan zijn opgevoed met de idee dat de vrouw uit de man is gemaakt, dat het háár schuld is dat de mens met een erfzonde moet leven en dat zij door dit alles een tweederangs burger is. En als je niet beter weet als (SGP-)vrouw, tsja, dan is het logisch dat je je niet verkiesbaar stelt binnen die partij. Over kindermisbruik gesproken! Wat mij betreft zou dáár nu eens verplicht een einde aan moeten worden gemaakt. Aan het van jongs af aan indoctrineren en vergiftigen van die arme kinderzieltjes. Die van meisjes èn die van jongetjes, die met de paplepel krijgen ingegoten dat de man heer en meester is van het heelal, op De Grote Baas na dan natuurlijk. Hersenspoeling is het, anders niet! Laat ze daar in Refo-country maar eens over nadenken. Oh nee, dat is nu juist het probleem, dat hebben ze afgeleerd, anders waren ze immers allang van hun prehistorische denkbeelden afgestapt. Of is de aarde plat?