dinsdag 7 augustus 2012

Lange tenen en de lange arm

Tegenwoordig zijn er steeds vaker berichten in de media die handelen over in hoeverre vrijheid van religie prevaleert boven vrijheid van meningsuiting en de wet. Denk aan besnijdenis, onverdoofd slachten en de vaak makkelijk gekwetste zieltjes van gelovigen. Dit is er een mooi voorbeeld van. Al is het dan Rusland en geen Nederland, maar toch. Het geeft wel aan dat de discussie zich niet alleen tot ons land beperkt. Gelovigen roepen vaak "Ik voel mij gekwetst" en vervolgens staat de sterke hand der wet klaar om je in de boeien te slaan en sta je voor je het weet achter het hekje.
Even voor de goede orde: mensen die gelovigen kwetsen zijn veelal mensen die zelf niet in God, Allah, Thor, Wodan, Donar of Zeus geloven. Vanuit hun optiek kunnen zij dan ook niet godslasterend zijn. Hoe kun je immers iets of iemand belasteren dat of die volgens jou helemaal niet bestaat?
En lees dit citaat van Stephen Fry eens. Hij slaat de spijker op zijn kop. Trouwens, zijn het alleen gelovige zieltjes die gekwetst worden? Misschien voelen atheïsten zich wel gekwetst of beledigd. Ik als mede-atheïst vind sommige, zoniet bijna alle ideeën van bekrompen, orthodoxe gelovigen een belediging voor mijn intelligentie! In die Russische kerk ging het trouwens ook om orthodoxen. Ik bedoel maar ...
Natuurlijk zijn er gelovigen die ruimdenkender zijn dan anderen. Toch zijn er ook onder hen mensen die soms iets te lange tenen hebben. Mijn advies aan hen? Ene oor/oog in, het andere weer uit. Om met Stephen Fry te spreken, je bent gekwetst, nou en?

Geen opmerkingen: